Onteigening

Ligt uw onroerende zaak of een deel ervan in een nieuw overheidsplan? Dan ziet u zich straks misschien geconfronteerd met onteigening. Neem snel contact op met Harenberg Grondzaken & Taxaties en kom alles te weten over uw juridische positie.

Overheden maken plannen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoals woonwijken, industrieterreinen, infrastructurele werken en nieuwe natuur. Deze plannen worden gevormd vanuit het algemeen belang. Voor de benodigde ruimte moeten vaak gronden worden verworven. Het overheidsorgaan treedt dan in onderhandeling met rechthebbenden om de gronden via minnelijke overeenstemming aan te kopen.

Slagen partijen er niet in om in minnelijk overleg tot een overeenkomst te komen, dan zal de overheid in veel gevallen het beleidsinstrument onteigening inzetten. Onteigening is het uiterste redmiddel voor het overheidsorgaan om tijdig over de benodigde gronden te kunnen beschikken, voor de uitvoering van het plan.

Geconfronteerd worden met onteigening is voor niemand een prettige ervaring. Onteigening maakt emoties los. Deze maken het onderhandelen met de overheid soms lastig. U doet er dan verstandig aan om een deskundige in te schakelen die u informeert over uw rechten en begeleidt bij de onderhandelingen. Harenberg Grondzaken & Taxaties doet dit zorgvuldig en met persoonlijke aandacht voor uw zaak. Ik neem u werk uit handen en maak mij sterk voor uw belang. Met mijn kennis van uw rechten onderhandelen we op gelijkwaardig niveau met de overheid en zetten we in op waar u recht op heeft, een volledige schadeloosstelling.